White bow tie

Oil on canvas
41cm x 41cm

White bow tie

Oil on canvas
41cm x 41cm